Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 248
Limniske 0
Terrestriske 248
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 52
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.