Beskrivelse
Kunnskapsstatus
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
Bilder
Vimeo video: Syrphidae
Vimeo video: Syrphidae
Vimeo video: Leucozona laternaria
Vimeo video: Syritta pipiens
Vimeo video: Syritta pipiens 2
Vimeo video: Rhingia campestris
Vimeo video: Sphaerophoria scripta
Vimeo video: Eristalis hirta
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: