Gulstripet bjørneblomsterflue Arctophila bombiformis (Fallén, 1810)

Gulstripet bjørneblomsterflue er til forveksling lik hagehumla (Bombus hortorum). Den har et karakteristisk svart bånd over ryggskjoldet og et gulhåret scutellum. Arten er sjelden påtruffet i Norge de siste 50 årene og er på tilbakegang også i Danmark og Sverige. Den er knyttet til eldre, fuktig løvskog hvor larva utvikler seg i bløt mark og død ved. Arten er sårbar for moderne intensivt skogbruk.

Gulstripet bjørneblomsterflue Arctophila bombiformis (Fallén, 1810)
| Øivind Gammelmo | BioFokus