Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 21
Limniske 20
Terrestriske 0
Marine 1
Antatt antall uoppdagede arter 2
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.