Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 52
Limniske 40
Terrestriske 7
Marine 5
Antatt antall uoppdagede arter 4
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder