L5-C-3 Svært kalkrik undervannseng i innsjø. Grastjernaks. L5 Ferskvanns-undervannseng.