Klassifisering
Kategori

Fastlands-Norge med havområder

Gjeldende kategori er ikke risikovurdert NR

Ikke risikovurdert Se vurdering i Fremmedartslista 2018

Svalbard

Gjeldende kategori er ikke risikovurdert NR

Ikke risikovurdert Se vurdering i Fremmedartslista 2018
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.