Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Stethophyma grossum lokkesang
Vimeo video: Omocestus rufipes lokkesang
Vimeo video: Omocestus viridulus lokkesang
Vimeo video: Chorthippus biguttulus lokkesang
Vimeo video: Chorthippus brunneus lokkesang
Vimeo video: Chorthippus albomarginatus lokkesang
Vimeo video: Chorthippus albomarginatus friersang
Vimeo video: Gomphocerippus rufus lokkesang
Vimeo video: Chorthippus montanus lokkesang
Vimeo video: Chorthippus parallelus lokkesang
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.