Gråbrun markgresshoppe Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)

  • | Hallvard Elven

Gråbrun markgresshoppe er en middels stor art med meget variable fargetegninger. Arten er særlig vanskelig å skille fra slåttegresshoppe. Den forekommer i mange ulike typer eng, primært i litt tørre enger med sparsom vegetasjon. Den er utbredt og vanlig i hele Sør-Norge.

Gråbrun markgresshoppe Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)
| Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo