Rettvinger: Chorthippus apricarius.

Chorthippus apricarius er en middels stor markgresshoppe med vanligvis jevnt brunlig farge. Arten finnes i ulike typer tørr og fuktig gressmark. Den er ikke påvist i Norge, men er utbredt i Sør-Sverige.

Chorthippus apricarius (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.