Beskrivelse
Kunnskapsstatus
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
Bilder
Vimeo video: Locusta migratoria sang
Vimeo video: Psophus stridulus vingelyd
Vimeo video: Sphingonotus caerulans lokkesang
Vimeo video: Stethophyma grossum lokkesang
Vimeo video: Omocestus rufipes lokkesang
Vimeo video: Omocestus viridulus lokkesang
Vimeo video: Chorthippus biguttulus lokkesang
Vimeo video: Chorthippus brunneus lokkesang
Vimeo video: Chorthippus albomarginatus lokkesang
Vimeo video: Chorthippus albomarginatus friersang
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.