Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 120
Limniske 0
Terrestriske 120
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 130
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.