Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Cheilosia sp.
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger 2012

Gjeldende kategori: