Klassifisering
Kategori

Fastlands-Norge med havområder

Gjeldende kategori er svært høy risiko SE

Svært høy risiko Se vurdering i Fremmedartslista 2023

Svalbard

Gjeldende kategori er potensielt høy risiko PH

Potensielt høy risiko Se vurdering i Fremmedartslista 2023
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.