Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 1,043
Limniske 15
Terrestriske 12
Marine 1,016
Antatt antall uoppdagede arter 222
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder