Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 552
Limniske 8
Terrestriske 0
Marine 544
Antatt antall uoppdagede arter 48
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder