Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T14-C-2 kalkrik rabbe
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
s-[UF·f|e]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, t¤[KA·fg],s-[UF·f|e]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
s-[SV·b|c]