Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 1,111
Limniske 150
Terrestriske 918
Marine 43
Antatt antall uoppdagede arter 889
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder