Edderkoppdyr: Ceratozetes gracilis. Edderkoppdyr: Ceratozetidae.