Edderkoppdyr: Suctobelbidae. Edderkoppdyr: Suctobelbata truncicola.