Havnespy.

Havnespy er et kolonidannende sekkdyr som danner tette matter som enten kan være flate eller dryppende. Arten ble første gang funnet ved Stavanger i 2020. Siden har den blitt registrert flere steder langs kysten og spres mest sannsynlig til nye områder som påvekst på fartøy.

Havnespy Didemnum vexillum Kott, 2002
Creative Commons Attribution | Vivian Husa | Havforskningsinstituttet
Kart. Utbredelse i Norge.