Rhizocarpon macrosporum tilhører komplekset rundt vanlig kartlav, R. geographicum, og skilles fra denne hovedsakelig ved å ha større sporer. Genetiske studier er nødvendig for å avgjøre om dette er en distinkt art.

Morfologi

Thallus er areolert og blir opptil 15 cm i diameter. Hypothallus er godt utviklet og det er svart. Areolene blir opptil 1 (–1,5) mm i diameter, er grålige gule eller grønngule og matte til litt glinsende. Areolene er sammenstilte til spredtstilte, uregelmessige til runde eller kantete, flate til sterkt konvekse og glatte. Margen reagerer mørkt fiolett med KI (KI+ mørk fiolett).

Apotheciene blir opptil 1 mm i diameter, de er svarte og ikke pruinøse, kantete til runde, flate til konkave eller svakt konvekse og med vanligvis vedvarende kant. Excipulumet er mørkebrunt i randen, lysere i indre del og reagerer rødt når K tilføres (excipulum K+ rødt). Hypothecium er mørkebrunt og reagerer ikke når K tilføres (K–). Hymeniet er fargeløst eller svakt grønt. Epihymeniet er grønt eller brunt og reagerer ikke når K tilføres eller blir rødt (epihymenium K– eller K+ rødt). Det er ingen krystaller eller gryn i apotheciet. Det er 8 ascosporer i hver ascus. Sporene er eumuriforme, mørkebrune og måler 30–50 × 12–22 µm.

Kjemi

Fire kjemotyper er kjent fra Norge. De inneholder rhizocarpsyre og enten 1) barbatinsyre, 2) psoromsyre, 3) stictinsyre eller 4) ingen øvrige lavsubstanser. Fargereaksjoner: Margen reagerer ikke eller blir gul eller oransje når PD tilføres, reagerer ikke eller blir gul når K tilføres og reagerer ikke når C tilføres (marg PD– eller PD+ gul/oransje, K– eller K+ gul, C–).

Habitat

Arten vokser på åpne steiner, særlig på steder som er eksponert for støv som i jordbrukslandskapet. Den finnes i lavlandet og er sjelden samlet.

Kommentar

Arten er dårlig forstått og skiller seg fra R. geographicum hovedsaklig ved å ha større ascosporer. Den andre storsporede, gule arten, R. saananse skiller seg fra R. macrosporum ved å ha større, sterkere gule og ofte pruinøse areoler og ofte pruinøst hypothallus.

Forvekslingsarter