Rovkreps har et fryktinngytende utseende med et spesielt stort øye. Den er en av våre vanligste vannlopper og er kjent som en tolerant art som kan forekomme i svært høye tettheter inne i strandsonen.

Nøkkelkarakterer

Rovkreps Polyphemus pediculus er den eneste arten tilhørende familien Polyphemidae som lever i ferskvann. Den har et spesielt utseende ved at den har en kompakt form med et ekstremt stort øye i forhold til resten av kroppen. Den er derfor lett å skille fra andre vannlopper. Øyet fyller det meste av hodet. Ryggskjoldet dekker kun rugekammeret og ikke beina og bakkroppen. Etter som avkommene inne i rugekammeret vokser til, vil de til slutt komme ut når hinnen som omgir dem sprekker. Fargen kan variere, oftest i forskjellige varianter av gult, men grå og fiolett farge er også vanlig.  

Hunn: Lengde 0,7–1,8 mm

Hann: Lengde 0,7–1,0 mm

Økologi og utbredelse

Rovkreps er en av de vanligste vannloppene i Norge og er en av tre rovformer blant vannloppene. Den kan forekomme i svært høye tettheter inne i strandsonen, men kan også leve planktonisk. Den er funnet i 60 % av vannforekomstene og er mer vanlig i innsjøer enn i dammer og pytter. Sjansen til å finne arten avtar noe med høyde over havet, men den er funnet helt opp til 1444 moh. Den har en vid toleranse med hensyn til både pH og ledningsevne.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  61 58,6 66,5 67,9 67,6 63,1 55,8 41,3
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  52 53 63,6 73,6 72,2 69,8 66,5 53,7 43,6
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  50 39,3 45,9 59,7 67,2 69,3 78,3
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  58,3 65 68,8 68,8 50,8 38