Philonicus er en slekt som kun består av én art i Europa, sandrovflue Philonicus albiceps Loew, 1849. Denne arten er også funnet i Norge. Arten finnes i det meste av Europa og er også registrert fra Midtøsten og østover i Palearktis.

Sandrovflua er en meget karakteristisk og umiskjennelig art. Arten er lett gjenkjennelig med svarte bein med hvite bust samt ved at den mangler mønster på bakkroppen. Dette er en stor rovflue og den lever som predator på andre insekter på varme og sandrike steder langs kysten i Sør-Norge.