Slekten Neoitamus (skogrovfluer) består av 11 arter i Europa. I Norge finnes to arter av skogrovfluer. Slekten har begrenset utbredelse på verdensbasis og er kun kjent fra Palearktis og Midtøsten.

Skogrovfluene er forholdsvis store og kraftige rovfluer. Artene trives i skog og skogkanter, hovedsakelig i løvskogsområder. Artene kan trygt kun skilles fra hverandre på forskjeller i de hannlige genitaliene og forskjeller i behåring i vingene hos hunnene. Videre kan de norske artene forveksles med en annen nærstående art, østlig skogrovflue Neoitamus cothumatus. Denne arten har imidlertid pudder på (i hvert fall undersiden) av tergite 6 (6. bakkroppsledd), mens hos både svartfot- og gulfotskogrovflua er disse skinnende svarte. Østlig skogrovflue er ikke rapportert fra Norge, mens finnes i bl.a. Danmark, Sverige og Finland.

Artene sitter ofte på kvister eller trestammer og venter på at byttedyr skal komme flyvende forbi. Byttedyrene består av bl.a. nattsvermere og andre sakteflyvende insekter.