Slekten Dysmachus er en artsrik slekt og består av over 30 arter i Europa hvorav kun én art forekommer i Norge. Dette er børsterovflue Dysmachus trigonus. Slekten er på verdensbasis begrenset til Palearktis og Nord-Afrika.

Artene i denne slekten er middels store og ganske robuste rovfluer. Den norske arten, børsterovflue, er nesten helt gråfarget. Arten er likevel lett gjenkjennelig på de svarte trianglene på bakkroppen kombinert med lange, hvite børster i bakkant av disse. Arten trives på tørre og varme områder. 

Den norske arten kan observeres sittende eksponert på sand eller i lav vegetasjon. Den lever som rovdyr på andre insekter.