Svamper er blant de mest dominerende gruppene av makroorganismer i norske farvann både når det gjelder antall arter og biomasse. Omkring 300 arter er kjent fra våre kystfarvann og vi må legge til minimum 100 til hvis vi inkluderer hele den norske økonomiske sonen.

Til tross for den store artsrikdommen og at de er hyppig forekommende har nyere arbeid med Artsnavnebasen og Rødliste for arter tydeliggjort at kunnskapen vi har om gruppen i våre farvann er ganske så mangelfull. Gjennom dette prosjektet har vi hatt som mål å fylle dette kunnskapshullet ved å gjennomføre en taksonomisk og geografisk kartlegging av noen av de dårligst kjente svampegruppene i våre farvann. Arbeidet innbefatter kalksvampene (av underklassen Calcaronea) kiselsvamper av gruppene Astrophorida, Cladorhizidae, Spirophorida, Polymastiidae og Hymedesmiidae i tillegg til klassen glass-svamper (Hexactinellida). Arbeidet har vært basert på tilgjengelig museumsmateriale kombinert med omfattende nye innsamlinger gjennom nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. Materialet omfatter også unike prøver innsamlet ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) fra varme og kalde gassoppkommer i Norskehavet i tillegg til dypvannskorallrev og boreale og arktiske svampebunner. Arbeidet har bidratt med beskrivelser av alle arter omfattet av prosjektet, artslister med informasjon av funnsteder og bestemmelsesnøkler. Prosjektet har også bidratt til å etablere en museumssamling ved Bergen museum av høy standard og med referansemateriale av alle arter som er bearbeidet.

Gjennom å arrangere workshops og seminar har prosjektet hatt som mål å etablere et bredere samarbeid mellom de nordiske forskningsmiljøene og et bredere internasjonalt nettverk av forskere og institusjoner der det arbeides med med svamp, og har på denne måten bidratt vesentlig til opplæring og utdanning av en ny generasjon av svampesystematikere.

Publikasjoner

Cárdenas P & Rapp HT (2012). A review of Norwegian streptaster-bearing Astrophorida (Porifera, Demospongiae, Tetractinellida), new records and a new species. Zootaxa 3253: 1–52.

Cárdenas P & Rapp HT (2015). Demosponges from the Northern Mid-Atlantic Ridge shed more light on the diversity and biogeography of North Atlantic deep-sea sponges. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 95(7): 1475–1516. https://doi.org/10.1017/S0025315415000983

Cárdenas P, Rapp HT, Klitgaard AB, Best M, Thollesson M & Tendal OS (2013). Taxonomy, biogeography and DNA barcodes of Geodia species (Porifera, Demospongiae, Tetractinellida) in the Atlantic boreo-arctic region. Zoological Journal of the Linnean Society 169: 251-311.

Cavalcanti FF, Rapp HT & Klautau M (2013). Taxonomic revision of Leucascus Dendy, 1892 (Porifera, Calcarea) with revalidation of Ascoleucetta Dendy and Frederick, 1924 and description of three new species. Zootaxa 3619(3): 275–314. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3619.3.3

Hestetun JT, Fourt M, Vacelet J, Boury-Esnault N & Rapp HT (2015). Cladorhizidae (Porifera, Demospongiae, Poecilosclerida) of the deep Atlantic collected during Ifremer cruises, with a biogeographic overview of the Atlantic species. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 95(7): 1311–1342.

Klautau M, Azevedo F, Cóndor-Luján B, Rapp HT, Collins A & de Moraes Russo CA (2013). A Molecular Phylogeny for the Order Clathrinida Rekindles and Refines Haeckel’s Taxonomic Proposal for Calcareous Sponges. Integrative and Comparative Biology 53(3): 447–461. https://doi.org/10.1093/icb/ict039

Plotkin A, Gerasimova E & Rapp HT (2012). Phylogenetic reconstruction of Polymastiidae (Demospongiae, Hadromerida) based on morphology. Hydrobiologia 687: 21–41. https://doi.org/10.1007/s10750-011-0823-0

Rapp HT (2013). A monograph of the calcareous sponges (Porifera, Calcarea) of Greenland. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 95(7): 1395–1459.

Rossi AL, de Moraes Russo CA, Solé-Cava AM, Rapp HT & Klautau M (2011). Phylogenetic signal in the evolution of body colour and spicule skeleton in calcareous sponges. Zoological Journal of the Linnean Society. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2011.00739.x

Innsamlinsmetoder

Nytt materiale samlet inn blant anent med ROV. Studie av museumsmateriale.