LK Langsom sekundær suksesjon på korallrev beskriver suksesjonen fra unge, levende korallrev til eldre korallrev med døde koraller.

Korallrev gjennomgår en naturlig aldringsprosess med to distinkte stadier: yngre, levende rev der levende steinkoraller dominerer, og eldre korallrev der døde steinkoraller dominerer. Variabelen beskriver prosesser som foregår århundrer eller årtusener, og som gir seg utslag på romlige skalaer på natursystemnivå. Denne variasjonen blir derfor beskrevet som en LKM.

Kunnskapsbehov: 

Det er behov for kunnskap om variasjon i gradientlengde langs denne komplekse miljøvariabelen for å avgjøre om den skal ha status som uLKM eller tLKM innenfor korallrev.

Basisklasser