Broddmaur er en artsrik og mangfoldig underfamilie med representanter i alle verdensdeler. Totalt er det registrert nærmere 6600 arter fordelt på 141 slekter. I Norge finnes 26 arter fordelt på ni ulike slekter av broddmaur.

Broddmaur Myrmicinae karakteriseres ved at de har to frie segmenter, petiole og postpetiole, mellom mellomkroppen og bakkroppen. De fleste arter har to ryggtagger bakerst på mellomkroppen, og mange arter har ulik utforming av ruglete skulptur på hodet og mellomkroppen. Arbeiderne mangler punktøyne. Hos alle arter har dronninger og arbeidere en stikkebrodd som er mer eller mindre funksjonell. Puppen ligger fritt i kolonien og mangler en beskyttende kokong som hos bitemaur Formicinae.

I Norge er den største slekta av broddmaur eitermaur Myrmica med sine 12 arter. Videre har vi smalmaur Leptothorax med fem arter og dvergmaur Temnothorax med tre arter. De øvrige slektene inneholder kun en art hver.