Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
  R regulerende forstyrrelse
 • Romlig skala
  6 64-128 m
Basistrinn
 • S1-0 usortert sediment og/eller uten preg av kornstørrelse
  S1-a fast fjell
  S1-b blokker
  S1-c stein
  S1-d grov grus
  S1-e fin og middels grus
  S1-f grov sand
  S1-g fin og middels sand
  S1-h silt-dominert
  S1-i leir-dominert
  S1-j skjellsand
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet