Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  4 16-32 m
Basistrinn
 • SA-0 fersk (hypohalin)
  SA-a litt brakk (oligohalin)
  SA-b temmelig brakk (mesohalin)
  SA-c temmelig brakk (mesohalin)
  SA-d temmelig salt (polyhalin)
  SA-e temmelig salt (polyhalin)
  SA-f normalsalt (euhalin)
  SA-+ svakt saltanriket (svakt metahalin)
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet