Fjærbeinvannymfe er en spinkel og blek vannymfe med utvidete, fjæraktige legger. Den flyr primært langs bekker og elver på Østlandet.

Størrelse

Kroppslengde 36–38 mm, vingespenn 43–48 mm.

Kjennetegn

Hann av fjærbeinvannymfe Platycnemis pennipesArten skiller seg fra våre øvrige vannymfer på flere særtrekk. Et bra feltkjennetegn er de doble lyse skulderlinjene.

Hunn av fjærbeinvannymfe Platycnemis pennipesBegge kjønn har fortykkede, hvite legger med en svart lengdestripe og lange, svarte kanthår. Trekket er dog mest fremtredende hos hannen.

Grunnfargen varierer fra rosa hos nyklekte individer, gjennom hvitt, til blått hos hannen og til blått, grønt eller gulbrunt hos hunnen. Bakkroppens svarte tegninger varierer og kan bestå av flekker og/eller langsgående striper. De svarte tegningene er på flere av leddene delt av en langsgående lys ryggstripe. Bakhodet har en lys, tverrgående nakkestripe. Skuldrene har doble lyse skulderlinjer. Leggene har en unik fasong; de er hvite og flattrykte med en svart lengdestripe, og er kantet med lange, utstående svarte hår. Dette trekket er tydeligst på bakbeina og mest utviklet hos hannen.

Forvekslingsarter

Arten er lett å kjenne på leggenes utseende. Andre sikre kjennetegn er de doble skulderlinjene, som synes godt i felt, og vingens q-felt, som er tilnærmet rektangulært (tilspisset hos andre smalvingede vannymfer).

Totalutbredelse

Arten er utbredt i Mellom-Europa og videre mot Russland til Sibir.

Utbredelse i Norge

Arten finnes spredt i Østfold, Vestfold og Akershus samt sydlige deler av Hedmark og Buskerud.

Levested og økologi

Arten foretrekker rene stilleflytende bekker og elver, og rene innsjøer med flytebladvegetasjon. Arten flyr lite og påtreffes ofte sittende i vegetasjonen. Nymfen blir 18–22 mm. Den lever i elver med vegetasjonsbelte av elvesnelle og sjøsivaks. Livsyklusen er ett- eller toårig.

Flyvetid

Sent i juni til august, med tyngdepunkt i juli.