Fjærbeinvannymfe.

Fjærbeinvannymfe er en spinkel og blek vannymfe med utvidete, fjæraktige legger. Den flyr primært langs bekker og elver på Østlandet.

Fjærbeinvannymfe Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.