Nordmetallvannymfe er en nokså vanlig, metallgrønn vannymfe som kan finnes ved de fleste typer stillestående vann. Hannen har blå vokspudring på kroppen.

Størrelse

Hann av nordmetallvannymfe Lestes sponsaArten er den vanligste av våre to Lestes-arter. Hannene hos de to artene kan blant annet skilles på at nordmetallvannymfe har blå pudring på hele det andre bakkroppsleddet mens sørmetallvannymfe bare har budring på framre to tredjedeler. Pudringen kan imidlertid være delvis slitt bort, som på dette individet.

Hunn av nordmetallvannymfe Lestes sponsaHunnen mangler vanligvis hannens blå pudring.

Kroppslengde 35–38 mm, vingespenn 42–46 mm.

Kjennetegn

Kjønnsmodne hanner er skinnende metallgrønne med blå pudring på brystet og på de to fremste og to bakerste bakkroppsleddene. Hunnen er bronsegrønn med beige sider. Hun kan unntaksvis ha "hannfarger" med blå pudring. Begge kjønn mangler lyse bakhodetegninger og skulderstriper.

Forvekslingsarter

Slekten skilles lett fra de fleste andre vannymfeslekter på størrelsen og den metallgrønne kroppen. To nyttige slektskarakterer er at vingemerket er langt (om lag tre ganger så langt som bredt), og at ribbemønsteret består av mest femkantede celler. Arten er svært lik sørmetallvannymfe L. dryas, men er mindre og mer spedbygd. Hannens nedre analvedheng er rette (krokete hos sørmetallvannymfe). Utfargede hanner har blå pudring på hele ryggsiden av det andre bakkroppsleddet (NB. kan være delvis slitt bort). Hunnen er vanligvis uten eller med kun en ubetydelig metallgrønn flekk på siden av halsskjoldet. Spissen av eggleggeren ender i flukt med bakkanten på det 10de bakkroppsleddet.

Totalutbredelse

Hann av nordmetallvannymfe Lestes sponsa på vassgro. Arten liker stillestående vann med siv-vegetasjon, og hviler ofte med vingene delvis spredd.

Arten er vanlig i størstedelen av Europa. Sjelden i Middelhavsområdet.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig og utbredt over store deler av Sør-Norge, først og fremst langs kysten. Det foreligger også noen funn langs kysten av Nordland.

Levested og økologi

Arten forekommer ved de fleste typer stillestående vann med vegetasjon. Nymfen blir 26–34 mm. Utviklingen tar ett år.

Flyvetid

Slutten av juni til september, med tyngdepunkt i slutten av august.