Nordmetallvannymfe.

Nordmetallvannymfe er en nokså vanlig, metallgrønn vannymfe som kan finnes ved de fleste typer stillestående vann. Hannen har blå vokspudring på kroppen.

Nordmetallvannymfe Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.