Svartlårrovflue Machimus arthriticus er en middels stor rovflue med grålig bakkropp som er nesten helt fri for dekorasjoner. Lårene er svarte mens leggene ofte er oransje på øvre halvdel. Dette er en sjelden art som kun er kjent fra et fåtall lokaliteter i Norge. Arten har trolig en sørlig utbredelse i Norge. Svartlårrovflue er knyttet til åpne og varme områder. Den trives i nærhet av sandområder. 

Utseende

Svartlårrovflue er en middels stor rovflue. Den har gråpudret mellomkropp (thorax) og bakkropp (abdomen). Bakkroppen er nesten helt fri for dekorasjoner. Lårene er svarte mens leggene ofte er oransje på øvre halvdel. Ansiktet er hvitt i nederste del og i midten, mens det ellers er svart.  

Levesett

Svartlårrovflue er knyttet til åpne og varme områder. Den trives i nærhet av sandområder. Arten lever som rovdyr på andre insekter, men vi vet lite om hvilke byttedyr den foretrekker. En enkeltobservasjon omfatter en viklerlarve (Tortricidae). Svartlårrovflue flyr i perioden juni-august.

Utbredelse

I Norge er svartlårrovflue kjent fra noen få lokaliteter. Den ble funnet på Blankvannsbråten i Oslo, i Numedal og på Lierskogen i Lier på 90-tallet. Siden den gang er arten funnet ved Kjevik i Kristiansand. Arten har trolig en sørlig utbredelse i Norge og den er ikke vanlig.

Forvekslingsarter

Svartlårrovflue kan ligne andre middels store grå arter i vår fauna. De mest nærliggende artene er rødskjeggrovflue Eutolmus rufibarbis og sandrovflue Philonicus albiceps. Arten kan skilles fra disse ved at rødskjeggrovflua mangler de oransje områdene ved basis av lårene. Videre skilles arten fra sandrovflua ved at denne har helt svarte bein. Det er også betydelige forskjeller i strukturene i genitaliene, både hos hannene og hunnene.