Buttsnuterovflue Leptarthrus brevirostris er en liten til middels stor rovflue som kan bli omtrent 1 cm lang. Denne arten er nesten helt svart, men har oransje felter på leggene. Arten er knyttet til åpen mark og skog med god lysinnstråling. Buttsnuterovflue lever som predator på andre insekter og invertebrater. Arten forekommer i Oslofjordområdet i Norge.

Utseende

Buttsnuterovflue er en liten til middels stor rovflue som kan bli opptil 1 cm lang. Arten er helt svart men har oransje felter på leggene (tibia). Bakkroppen er glinsende svart og mangler bust (bristles). Vingene er klare med brunaktig vingemembran mot vingespissene. Buttsnuterovflue er bemerkelsesverdig på grunn av seksuell dimorfisme. Metatarsus hos hannene er slanke og flattrykte og de påfølgende tre leddene er små. Hos hunnene er metatarsus og påfølgende ledd normale.

Levesett

Arten er knyttet til åpen mark og skog med god lysinnstråling. Buttsnuterovflue er predator på andre insekter og invertebrater, men lite er kjent om artens preferanser for byttedyr. Noen få rapporter viser til braconider (Hymenoptera). Dette vitner om at arten er robust da disse dyrene er en tøff utfordring. Larven til buttsnuterovflue er ikke beskrevet. Arten flyr fra mai til september.

Utbredelse

De norske funnene av buttsnuterovflue er alle fra kysten i Oslofjordområdet. Det finnes et gammelt funn fra Åmot i Østerdalen fra midten av 1800-tallet, men arten har ikke blitt gjenfunnet her i nyere tid. Arten forekommer spredt i større deler av Europa.

Forvekslingsarter

Buttsnuterovflue er en karakteristisk rovflue og har ingen forvekslingsarter i norsk fauna. Arten ligner mest på Lasiopogon-arter, men mangler de bleke båndene på abdomen.