Svartvinget engrovflue Dioctria oelandica er en stor og iøynefallende rovflue. Med sine mørke vinger og oransje bein skiller den seg ut fra alle andre engrovfluer Dioctria. Arten trives i skogområder, særlig med edelløvskog hvor den sitter og soler seg på de store bladene. Arten fanger aktivt byttedyr som hovedsakelig består av andre tovinge-arter (Diptera). Svartvinget engrovflue finnes hovedsakelig i Oslofjordområdet, men er også registrert fra flere lokaliteter i Agder og Østfold.

Utseende

Svartvinget engrovflue er den klart største arten av engrovfluer Dioctria i Norge. Artens mørke vinger gjør den meget karakteristisk og skiller den lett fra andre engrovfluer. Kroppen er svart, vingene mørke og beina er i all hovedsak oransje. Det er kun de ytre delene av leggene (tibia) og føttene (tarsene) som er svarte. Ansiktshårene er normalt svarte, men de kan i noen tilfeller også være lyse.

Levesett

Svartvinget engrovflue er knyttet til løvtrær hvor den ofte sitter på soleksponerte blader. Herfra utfører den bakholdsangrep på passerende byttedyr som kan være forholdsvis store. Det er rapportert at denne arten kan ta så store byttedyr som skorpionfluer (Mecoptera), men dette hører nok til sjeldenhetene. Dietten består for det meste av andre tovinge-arter (Diptera), planteveps (Symphyta) og andre vepser (Hymenoptera, spesielt snylteveps). Svartvinget engrovflue er ingen god flyver og dens flukt kan oppleves som ustødig og treg. Arten kan også være vanskelig å få øye på da den ofte sitter høyt oppe i løvtrekronen, gjerne over 2 meter høyt. Her varmer den seg i sollyset som treffer bladene og den skifter stadig utsiktspunkt. Ellers er det lite man vet om denne artens biologi.

Utbredelse

I Norge forekommer svartvinget engrovflue hovedsakelig rundt Oslofjorden. Her kan den ofte registreres med tallrike populasjoner. I tillegg er arten observert spredt nedover mot svenskegrensen og den har også en utbredelse sørvestover langs kysten til Agder. Arten er forøvrig ikke funnet langs kysten av Telemark, men den finnes trolig her også. Svartvinget engrovflue finnes i Nord- og Mellom-Europa, men er ikke rapportert fra land som Spania, Italia, Hellas og Tyrkia.

Forvekslingsarter

Svartvinget engrovflue har ingen klare forvekslingsarter. Artens mørke vinger er unike innen slekten engrovfluer Dioctria og dens størrelse og nesten helt oransje ben gjør at dette er en meget karakteristisk og lett gjenkjennelig art.