Dronning av praktgjøkhumle Bombus vestalis fra Bonn, Tyskland.

Praktgjøkhumle Bombus vestalis er sosialparasitt på mørk jordhumle. Arten er foreløpig ikke funnet i Norge, men forventes å bli funnet i nær framtid som et resultat av ekspansjonen hos verten. Arten ligner jordgjøkhumle, men har som regel et tydelig gult og ofte delt bånd midt på bakkroppen i sterk kontrast til den hvite bakstussen.

Kjennetegn

Dronning av praktgjøkhumle Bombus vestalis på ormehode, Ripa, Åhus i Skåne, Sverige 20. juli 2004.

Sternitt 6, dronning

Siste bukledd (St6) hos dronning av praktgjøkhumle Bombus vestalis.

Dronningen av praktgjøkhumle Bombus vestalis kan forveksles med jordgjøkhumle. Førstnevnte har imidlertid mørkere vinger, sterkere farget gult kragebånd og et mer eller mindre delt gult bånd på T3, eller tydelige gule flekker på sidene av T3. Imidlertid har også jordgjøkhumle noen ganger mindre utpregete gule tegninger på T3. Jordgjøkhumle kan ofte ha mer eller mindre utbredt gul behåring på skutellen, mens praktgjøkhumle har svart behåring der. Jordgjøkhumle kan skilles sikkert fra praktgjøkhumle på at dens tredje antenneledd (A3) er tydelig lenger enn A5, mens A3 er knapt lenger enn A5 hos praktgjøkhumle. Denne forskjellen kan også uttrykkes ved at A5 er like langt som bredt hos jordgjøkhumle, mens A5 er noe lenger enn bredt hos praktgjøkhumle. Siste bukledd hos praktgjøkhumle er ellers noe flatere og mer utstrukket i spissen i tillegg til at sidelistene er mer innsvingt. Punkturen mellom fasettøyet og sidepunktøyet er også noe sterkere og mer utbredt hos praktgjøkhumle enn hos jordgjøkhumle. Hunnene hos praktgjøkhumle har relativt jevn og tett pels til en gjøkhumle-hunn å være.

Hanner av praktgjøkhumle kan forveksles med hanner av jordgjøkhumle, men har gule flekker på sidene av T3. Hannen av jordgjøkhumle har imidlertid en liten svart kile på T5 og T6, mens praktgjøkhumle har hvit bakstuss. Dessuten har de noe forskjellige genitalia og siste indre bukledd (St8). Med sine relativt kontrastrike tegninger, kan hannen av praktgjøkhumle minne vel så mye om hanner av sosiale humler med lignende tegninger enn de relativt blasse gjøkhumlehannene. Spesielt bør man være bevisst på hanner av hagehumle.

Hann av praktgjøkhumle Bombus vestalis Bingsmarken, Östar Vemmenhög i Skåne, Sverige, 15. juli 2006.

Forekomster nær Norge

Praktgjøkhumle ble i Sverige funnet for første gang i 1973. Den har siden ekspandert og er nå vanlig i Skåne og sørlige deler av Halland og Blekinge. Det forventes at arten vil ekspandere videre nordover ettersom verten mørk jordhumle har blitt mer utbredt. Det er derfor svært sannsynlig at arten etterhvert også vil bli funnet i Norge.

Forvekslingsarter