Sølvvepsebie er kun kjent fra Søndre Sandøy på Hvaler der den ble oppdaget i 2014. Arten er gjøkparasitt på sølvsandbie Andrena argentata som er knyttet til sandområder med røsslyng. Begge artene er aktive fra slutten av juli og i august.

Vertsart

Forvekslingsarter

Sølvvepsebie Nomada baccata er av utseende svært lik sandvepsebie Nomada alboguttata med sine lange sporer på bakleggene. Sistnevnte flyr imidlertid tidligere på året og er knyttet til en annen vert.