Barskoghumle er en nokså anonym skogsart som trives best i litt høyereliggende strøk. Den er ganske liten, oransjebrun på mellomkroppen og har hvit bakstuss. Den kan lett forveksles med trehumle, men har et mer eller mindre tydelig svart bånd mellom vingefestene.

Dronning av barskoghumle Bombus cingulatus med svært tydelig svart bånd mellom vingefestene, på geitrams, Ånøya i Skaun, Sør-Trøndelag.

Dronning og arbeidere

Dronningen av barskoghumle er relativt liten (lengde ca. 17 mm). Mellomkroppen er oransjebrun med et mer eller mindre markert svart bånd mellom vingefestene (interalarbånd). Noen ganger er det bare en svart flekk i stedet for et bånd. Bakkroppen er svart med hvit bakstuss. Det kan av og til være oransjebrune hår på T1 og T2. Arbeidere ligner på dronningen, men er mindre, og det svarte båndet på mellomkroppen er svakere eller mangler helt.

Arbeider av barskoghumle Bombus cingulatus.

Hanner

Hanner av barskoghumle ligner hunnene i fargen, men mangler oftest svart interalarbånd på mellomkroppen. T1, og av og til T2, har oransjebrun behåring. De har lyse hår i ansiktet.

Utbredelse

Barskoghumle finnes utbredt i Fennoskandia og gjennom nordlige deler av Russland til Stillehavskysten. I Norge har den i hovedsak en østlig utbredelse, men er også funnet vest for Trondheimsfjorden. Den er knyttet til det boreale barskogbeltet og forekommer spredt.

Levesett

Barskoghumle er en nokså anonym humle som er knyttet til skogen, og som er sjelden å finne i tettbygde strøk. Den trives best i barskog, fjellbjørkeskog og myrkanter. Arten er enklest å finne på Salix-trær i skogen vår og forsommer, men besøker ellers en rekke planter som blåbær, skogstorkenebb og bringebær. Hanner finnes ofte på geitrams, tistler eller gullris.

Dronninger er i Norge registrert fra 14. mai til 7. september, arbeidere fra første halvdel av juni til 13. august og hanner fra 12. juni til 12. august. 

Lite er kjent om biologien til denne arten.

Dronning av barskoghumle Bombus cingulatus på hvitbladtistel, Munkvoll i Oppdal, Sør-Trøndelag.

Forvekslingsarter

Antenne, hann

Antenne hos hann av barskoghumle Bombus cingulatus.

Broddslire

Broddslire (sting-sheath) av barskoghumle Bombus cingulatus.

Barskoghumle kan lett forveksles med trehumle. Dronninger av barskoghumle kan vanligvis bestemmes på at trehumle er noe større og mangler svart interalarbånd på mellomkroppen. Imidlertid skal en være oppmerksom på at behåringen på trehumler kan være slitt midt på mellomkroppen, slik at det ser ut som en svart flekk ved at huden vises. Arbeidere av de to artene er ofte umulige å bestemme i felt, da arbeidere av barskoghumle ofte mangler det svarte båndet på mellomkroppen. De kan bestemmes på at T6 har en jevn, matt overflate hos barskoghumle, mens den er knudret med mer eller mindre skinnende overflate hos trehumle. I tillegg har barskoghumlas overleppe en smal fure med største bredde mindre enn en tredjedel av overleppas totale bredde. Hos trehumle er denne furen bredere med største bredde lik en tredjedel av overleppas totale bredde.

Hanner av de to artene kan være vanskelige å skille dersom eksemplarene av barskoghumle mangler svart interalarbånd på mellomkroppen. De kan skilles på at antenneledd A3 er kortere enn A5 hos barskoghumle (se bilde av antenne), mens A3 er like lang eller så vidt lengre enn A5 hos trehumle. I tillegg er det forskjeller på penis valve og sternitt 8 hos de to artene.