Skall

Det tynne skallet er utvendig og gjennomsiktig, som regel med en avlang sylindrisk form, der bakenden er spiss. Åpningen er smal og strekker seg hele lengden av skallet. Skallet har en liten umbilikalkanal (umbilicus). Skallet har et mønster bestående av vekstlinjer og spiralgroper, dette mønsteret er mest framtredende på framenden og bakenden av skallet. Større dyr av denne arten er mer avlang og slank, mens mindre dyr er mer oval i formen (Harry, 1967). Lengden av skallet varierer mellom 1,7–3,2 mm.

Kropp

Kroppen er hvit, og hodeskjoldet er fliket mot bakenden og mangler en midtlinje. Foten manglersideforlengelser (parapodialfliker) og mantelen mangler forlengelser under sneglen (pallialflik). Øynene er synlig hos denne arten (Thompson 1988). Ingenting er kjent angående den innvendige anatomien til denne arten.

Anatomi

Ukjent.

Økologi

Finnes på sand, gjørmete sand, leire og grus på dyp ned til 800 m (Thompson 1988, Høisæter 2009).

Utbredelse

Finnes i Norge fra Trondheimsfjorden og sørover, Nordsjøen, til de Britiske Øyer og ned til Middelhavet og Angola (Thompson 1988, Høisæter 2009).

Referanser

Harry HW (1967). A review of the living tectibranch snails of the genus Volvulella, with descriptions of a new subgenus and species from Texas. The Veliger 10: 133-147.

Høisæter T (2009). Distribution of marine, benthic, shell bearing gastropods along the Norwegian coast. Fauna Norvegica 28: 5-106.

Thompson TE (1988). Molluscs: Benthic Opisthobranchs. In: Brill EJ og Backhuys W. Leiden. Mollusca, Gastropoda: keys and notes for the identification of the species. Vol. 8. New York, Copenhagen, Cologne. 356 sider.