Skall

Det tykke skallet er utvendig og hvitt, og som regel med en pærelignende form. Åpningen er smal, og strekker seg hele lengden av skallet. Toppen av skallet (apeks) er sunket. Skallet har en umbilikalkanal (umbilicus). Overflaten har et mønster bestående av vekstlinjer. Denne arten er kun kjent fra skallet. Lengden av skallet varierer mellom 5–5,8 mm.

Kropp

Ukjent.

Anatomi

Ukjent.

Økologi

Finnes på dyp mellom 180–550 m, på sand med leire og korallgrus (Sars 1878, Høisæter 2009).

Utbredelse

Finner rundt Lofoten (Brattegard & Holthe 2001), men det har også blitt rapportert funn så langt sør som Risværfjorden (64°59.9 N) (Høisæter 2009).

Referanser

Brattegard T og Holthe T (2001). Distribution of marine, benthic macroogranisms in Norway. Research report for DN-2001-3. Directorate for Nature Management.

Høisæter T (2009). Distribution of marine, benthic, shell bearing gastropods along the Norwegian coast. Fauna Norvegica 28: 5-106.

Sars GO (1878). Mollusca regionis Arcticae Norvegiae. Oversigt over de i Norges arktiske region forekommende bløddyr. Bidrag til kundskaben om Norges arktiske fauna: 1. Brøgger, Christiania.