Blomsterbier (Melittidae) er en liten familie med kun ca 200 arter på verdensbasis, hvorav kun fire arter finnes i Norge. Gruppen er tradisjonelt inndelt i tre underfamilier og har hovedutbredelse i Afrika og Palearktis. Blant biene med korte tunger, karakteriseres blomsterbiene på utformingen av munndelene og de lange og eksponerte mellomhoftene. Artene hekker i bakken og er spesifikke til sine vertsplanter.

De fire norske artene er alle svært karakteristiske og lette å gjenkjenne. Alle artene flyr på sensommeren. Den flotte buksebia, Dasypoda hirtipes besøker kurvplanter og finnes gjerne på sandstrender i ytre Oslofjord. Fredløsbia Macropis europaea finnes gjerne på sumpmark og i vannkanter der fredløs vokser og det finnes sandige hekkeplasser i nærheten. Blåklokkebia Melitta haemorrhoidalis er relativt vanlig på blåklokker særlig langs kysten fra Østfold til Rogaland, mens lusernbie Melitta leporina har blitt vanligere de siste årene ettersom steinkløverarter (Melilotus spp.), som den henter nektar fra, har blitt vanligere.

Kollasj av blomsterbier

Øverst: buksebie Dasypoda hirtipes. Til venstre: fredløsbie Macropis europaea. Til høyre: blåklokkebie Melitta haemorrhoidalis. Størrelsesforholdet er ikke riktig på bildet.