Vingespenn

60–71 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er oransjebrun med mørkere ytterkant. Langs framvingens framkant er det tre av og til videre oppdelte svarte flekker med gule tegninger mellom. Midt på framvingen er det to svarte flekker, og nær bakkanten to større svarte flekker som i varierende grad er avgrenset av gult utad. Bakvingens rotfelt er lyst brunt og glir jevnt over i mer oransje tegninger på vingens ytre del. Ved framkanten av bakvingen er det en brunsvart flekk avgrenset med gult utad. Arten er ytterst lik kirsebærsommerfuglen, men vingeoversiden er noe rødere og vingekantene noe tydeligere tannet. Det beste kjennetegnet er at det midterste og bakre beinparet har lys brungul behåring. Hos kirsebærsommerfuglen er beina mørkebrune. Arten minner også om neslesommerfuglen, men denne er mindre og mer kontrastrik, og framvingen har kun én av de svarte flekkene langs bakkanten.

Totalutbredelse

Området der arten forekommer stabilt strekker seg fra Ukraina i vest helt til Japan og Kamtsjatka i øst.

Utbredelse i Norge

Første gang funnet i Norge i 2014, da de sydligste delene av landet opplevde et trekk av arten østfra. Et par titalls individer ble i løpet av april og mai 2014 funnet i Østfold, Akershus, Hedmark, Vestfold og Rogaland. Det ble også observert noen få individer samme høst og den påfølgende våren. Arten ble funnet så langt vest som Bergen i Hordaland og så langt nord som Vang i Oppland. Arten har tidligere bare opptrådt sporadisk i sørlige og østlige deler av Nord-Europa. Det har primært dreid seg om migrerende individer, men i noen få tilfeller har arten også etablert midlertidige populasjoner. I de aller seneste år har arten hatt en kraftig ekspansjon og har etablert seg i Finland og over store deler av Sverige. Det er i forbindelse med denne ekspansjonen at arten nå har dukket opp i Norge.

Unge stadier

Larven lever selskapelig først og fremst på selje og gråselje, men kan også finnes på andre løvtrær og busker. Den er svart med gulhvite prikker, en delt gulhvit rygglinje og uregelmessige gulhvite sidelinjer. Til forskjell fra larven til kirsebærsommerfugl er tornene svarte. Larven ligner larven til neslesommerfugl Aglais urticae, men har en rad rødlige flekker over vorteføttene. Puppen festes gjerne til en kvist eller gren av vertstreet.

Flyvetid

April–mai og ultimo juli–primo september. Overvintrer som imago

Økologi

Enger, buskmark og lysninger, ofte i nærheten av vann eller elver.