Vingespenn

52-59 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er svart med et brokete mønster av varmt okerfargede flekker. Framvingespissen er svart med flere hvite flekker. Bakvingen har et bredt okerbånd med svarte flekker langs ytterkanten og en uregelmessig okerflekk på midten. Arten kan ikke forveksles med andre arter.

Totalutbredelse

Kosmopolitisk. Utbredt i alle verdensdeler bortsett fra Sør-Amerika og Antarktis.

Utbredelse i Norge

Funnet i alle landsdeler. Hos oss er arten immigrant fra Nord-Afrika og Midtøsten. Hyppighet varierer fra år til år. Enkelte år er den svært tallrik, andre år sees den knapt i det hele tatt.

Unge stadier

Larven lever på tistler (Cirsium og Carduus), enkelte ganger også på nesle (Urtica). Den er svartgrønn eller nesten svart med små gule og enkelte blå punkter, svakt gul sidelinje og bredere gul, punktert fotsidelinje, brune føtter og gule torner. Den forpupper seg hengende i vegetasjonen, og puppen klekker etter et par uker.

Flyvetid

Mai - oktober. Innvandring på forsommeren kan føre til en ny generasjon voksne sommerfugler om høsten.

Økologi

Vandreart som kan opptre overalt der det er blomster, men spesielt der det vokser tistler (Carduus, Cirsium). Arten overvintrer i utgangspunktet som voksen, men den overlever ikke vinteren i Norge.