Vingespenn

40–56 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar er hvite på oversiden, hos hunnen ofte med en nyanse av gult, særlig hos 2. og 3. generasjon. Framvingespissen har et smalt grått felt langs kanten. Hannen opptrer både med og uten svart prikk på framvingens overside, mens hunnen har to prikker. Bakvingens underside er gul med grå bestøvning hos 1. generasjon og nærmest rent gul hos senere generasjoner.

Arten ligner på stor kålsommerfugl, men er betydelig mindre. Det mørke feltet i framvingespissen er normalt begrenset til den fremre tredjedelen av vingekanten. De svarte flekkene på framvingen er normalt mindre og mer utflytende enn hos hunnen av stor kålsommerfugl.

Arten ligner også på rapssommerfugl, men skilles fra denne ved at bakvingeundersidens ribber ikke har markante grå tegninger.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Asia nord for Himalaya til Japan. Innført til Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

Utbredelse i Norge

Uregelmessig opptredende, men de fleste år temmelig vanlig sør for Dovre. Sjelden lenger nord, men funnet så langt nord som til Kirkenes.

Unge stadier

Eggene legges på blader av kål, kålrot og andre planter i korsblomstfamilien. Larven er grønn med gul rygg- og sidelinje. Fullvoksen måler den ca. 25 mm. Puppen henger på murvegger, gjerdestolper og lignende. 

Flyvetid

Mai - oktober i to (sjeldnere tre) generasjoner.

Økologi

I hager og på dyrket mark.