Vingespenn

47–56 mm.

Kjennetegn

Framvingen er farget i gult og olivengrønt med rosa ytterkant og rosa felt ved framkanten. Bakvingene har gulgrønn grunnfarge med rosa bestøvning langs ytterkanten og grå bestøvning i rotfeltet. Kroppen er olivengrønn med mer eller mindre sterkt innslag av rosa. Arten ligner stor snabelsvermer, men denne er større, har svart rotfelt på bakvingen og har rosa lengdestripe midt oppå bakkroppen.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og østover til det vestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs kysten på Sørlandet og Østlandet og også funnet mange steder i innlandet i Sør-Norge samt i Sogn og Fjordane. Arten har i senere år spredt seg vestover og nordover.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium), mjølke (Epilobium) og geitrams. Larveutviklingen skjer i juli-september. Larven er grønn som ung, senere gråbrun, og har to par rødlige øyeflekker i nakken. Hvis den blir forstyrret trekker den hodet inn slik at nakken ekspanderer og øyeflekkene blir ekstra tydelige.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På enger og skoglysninger. Arten ser ut til å ha en forkjærlighet for lokaliteter på kalkgrunn. Oppsøker blomster i skumringen.