Vingespenn

78–90 mm.

Kjennetegn

Framvingen er brun med en langsgående blekgul stripe. Ribbene er tydelig markert med hvitt. Bakvingen har et svart bånd nær kanten og svart rotfelt. Mellom disse er det et brunrosa felt som bakerst går over i hvitt. Arten skilles fra mauresvermer og vortemelksvermer på de markerte hvite ribbene på framvingen.

Totalutbredelse

Afrika, Midtøsten, Kaukasus, og østover til Kina. Vanlig i Middelhavsområdet, på Kanariøyene og på Madeira. I Mellom- og Nord-Europa opptrer den som immigrant.

Utbredelse i Norge

I Norge er det gjort noen få funn, det første i Røyken i Buskerud i 1995. Alle norske funn er migranter.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium), syre (Rumex), vindrue (Vitis) og andre planter.

Flyvetid

Ultimo juli - august.

Økologi

Den voksne sommerfuglen oppsøker blomster i skumringen og demringen.