Vingespenn

102–135 mm.

Kjennetegn

Framvingen svartbrun med diffuse bånd og lysere felter. En liten rund diskflekk finnes cirka midt ute på vingen nær framkanten. Bakvingen og bakkroppen gule med brunsvarte tverrbånd. Bakkroppen har dessuten en blålig lengdestripe midt oppå. Den karakteristiske dødninghodelignende tegningen på brystet har gitt arten dens norske navn. Sugesnabelen er kort.

Totalutbredelse

Europa, Midtøsten, Kanariøyene, Azorene, Afrika, Madagaskar og Seychellene.

Utbredelse i Norge

Funnet i alle landsdeler, helt nord til Finnmark. I Norge opptrer arten kun som sjelden immigrant.

Unge stadier

Larven lever på ulike planter i søtvierfamilien som potet og tomat. Den blir opptil 12,5 cm lang og er vanligvis gul, sjeldnere grønn, med svarte prikker og blå skråstriper.

Flyvetid

August - oktober.

Økologi

Den voksne sommerfuglen flyr om natta og oppsøker av og til bikuber for å suge honning. Den kan også suge sevje fra sårede trær. Arten kan frembringe en pipende lyd ved å presse luft gjennom sugesnabelen.